Silhouet Profile Analysis
ServicesRecruitment About Us Profile Analysis
ONLINE TEST
Profil-Analyse
DEUTSCH
Profil Analys
SVENSKA
Testimonials Home
Profile Analysis
 
Ange vilket som gäller dig:

 
Företagets Namn:
Kontakt Namn:
Kontakt Telefon:
Kontakt Email:
Jobbet du söker (Om du är en sökande) eller din verkligaposition i företaget (Om du inte är en sökande)
 
Namn på den person som tar detta test:
Ålder på den person som tar detta test

1. Gör du tanklösa anmärkningar eller beskyllningar som du senare ångrar?

2. Tar du det hårt när du misslyckas?

3. När andra blir förvirrade, förblir du någorlunda samlad?

4. Anser du att du själv är extra aktiv under perioder som varar flera dagar?

5. Bläddrar du igenom tågtidtabeller, telefonkataloger eller ordböcker enbart för nöjes skull?

6. Känner du dig förnärmad över andras försök att tala om för dig vad du skall göra?

7. När du blir ombedd att fatta ett beslut, skulle du bli påverkad av ditt gillande eller ogillande av personligheten hos den som är inblandad?

8. Är det vanligtvis svårt för dig att "erkänna öppet och att ta skulden"?

9. Ämnar du ha två eller färre barn i din familj, även om din hälsa och inkomst skulle tillåta fler?

10. Har du hellre en liten krets av nära vänner än ett stort antal vänner och bekanta?

11. Anses dina handlingar av andra vara oförutsägbara?

12. Sjunger eller visslar du ofta bara för skojs skull?

13. Får du tillfälliga muskelryckningar när det inte finns någon förnuftig anledning till det?

14. Tycks "allting" vara underbart för dig även om du är medveten om en del saker som borde förändras?

15. Skulle du föredra att vara i en ställning där du inte hade ansvar att fatta beslut?

16. Skulle du hellre ge än ta emot order?

17. Intresserar andra människors angelägenheter dig väldigt mycket?

18. Använder du ganska många förringande omdömen om andra i din konversation?

19. Anser du att för mycket pengar används till social trygghet?

20. Anses du vara varmhjärtad av dina vänner?

21. Handlar du snarare efter ögonblickets ingivelse än efter moget övervägande?

22. Strävar du efter att få andra att skratta och le?

23. Är din röst ganska skiftande snarare än lugn?

24. Kan din "värld rasa samman" utan att du blir uppskakad?

25. Pratar du lite utom då du behöver svara?

26. Är du strikt vad det gäller disciplin snarare än att ta lätt på det?

27. Blir du lätt intresserad av andra människors samtal?

28. Avstår du från att klaga när den andra personen är sen till ett avtalat möte?

29. När du jagar eller fiskar, bekymrar du dig för den smärta du tillfogar villebråd, levande bete eller fisk?

30. Finner du det lätt att uttrycka dina känslor?

31. Är du allmänt vårdslös med accepterade regler när det gäller att skydda din hälsa?

32. Anses du ibland av andra att vara en glädjedödare eller tråkmåns?

33. När oväntade saker inträffar, får du då muskelryckningar?

34. Är du jämnt och ständigt lycklig, fastän det inte finns någon verklig anledning till det?

35. Talar du långsamt?

36. Skulle du hålla med om att du hade fel bara för att få lugn och ro?

37. Avger du ett omdöme endast efter att sett på skälen för och emot?

38. Anser du att det finns andra människor som definitivt är ovänliga emot dig och motarbetar dig?

39. Är du i normala fall hänsynsfull i dina krav på dina anställda, släktingar och vänner?

40. Har du endast ett fåtal människor som du verkligen tycker om?

41. Vidtar du rimliga försiktighetsåtgärder för att förhindra olyckor?

42. Hämtar du dig snabbt från verkan av dåliga nyheter?

43. Gör idén att tala inför människor dig nervös?

44. Får du någonsin en "drömlik" känsla gentemot livet där allt tycks overkligt?

45. "Cirkulerar" du omkring på en tillställning?

46. Behåller du ofta dina åsikter för dig själv därför att de inte verkar tillräckligt viktiga att tala om för andra?

47. Tycker du ibland att andra tittar på dig eller pratar om dig, när de i själva verket inte gör det?

48. När du kritiserar, försöker du samtidigt uppmuntra?

49. Om du såg en vara i en affär, där priset uppenbarligen av misstag var satt för lågt, skulle du då försöka få den för det priset?

50. Anser en del människor att du är gladlynt?

51. Råkar du i svårigheter emellanåt?

52. Tycker du att livet är värt att leva?

53. Finns det något särskilt som du avskyr eller är rädd för?

54. Ger du spontant bort saker även om du har användning för dem?

55. Vill du hellre vara åskådare i någon sport än att deltaga?

56. Är du så säker på dig själv att du ibland irriterar andra?

57. Tycker du det är lätt att vara opartisk?

58. Fördömer du en person fullständigt därför att han i något avseende i ditt förhållande till honom är en rival eller motståndare?

59. Har du ett bestämt mönster av artigt uppförande inför andra familjemedlemmar?

60. Har känslofull musik en påtaglig inverkan på dig?

61. Skulle du köpa på kredit och hoppas på att klara av betalningarna?

62. Sitter du ofta och funderar över sjukdom, död, smärta, och sorg?

63. Förblir du upprörd en tid efter en olycka eller annan upprörande händelse?

64. Sparar du på saker som du inte har verklig användning för?

65. Kan du "få upp stämningen" på en tillställning?

66. Är du ganska ointresserad att behålla värdigheten hos ditt arbete eller plats i livet?

67. När du lyssnar på ett föredrag, får du då ibland intrycket av att talaren uteslutande syftar på dig?

68. I din konversation, ägnar du mycket tid åt kritik av människor och saker?

69. Tänker du på det bästa för alla berörda snarare än på dina egna personliga vinningar?

70. Uppskattar du öppet vackra saker?

71. Gör du upp planer i god tid innan ett evenemang och genomför dem sedan?

72. Funderar du ofta över tidigare motgångar?

73. Är det sällan som "oväsen utifrån" stör din koncentration?

74. Ger du ibland bort saker som strängt taget inte tillhör dig?

75. Ägnar du mindre uppmärksamhet åt saker som sker omkring dig än de flesta människor?

76. Anses du ibland vara "överlägsen"?

77. Är du benägen att vara svartsjuk?

78. Tar du emot kritik lätt utan att ta illa upp?

79. Anser du att de moderna fängelserna utan galler är "dömda att misslyckas"?

80. Hälsar du hjärtligt på människor?

81. Har du en tendens att skjuta upp att göra saker och sedan upptäcka att det är för sent?

82. Har dagens ungdom bättre möjligheter än den för en generation sedan?

83. Är du vanligtvis ostörd av "bakgrundsbuller" när du försöker vila?

84. Kastar du bort saker bara för att upptäcka att du senare behöver dem?

85. Är det lätt för dig att få dig själv att sätta igång?

86. Skulle du lätt ge upp något du förutsatt dig att göra om det orsakade dig en hel del besvär?

87. Finns det någonting hos dig själv som du är känslig för?

88. Är du sällan misstänksam mot andras handlingar?

89. När du ser någon som har ont, känner du då så mycket medlidande att du vill göra något åt det?

90. Lever du det slags liv vilket bara har ett fåtal yttringar av entusiasm?

91. Brister du ut i häftigare ord eller handlingar än vad som skulle förväntas på grund av orsaken?

92. Undrar du ibland om någon verkligen bryr sig om dig?

93. Biter du på naglarna eller "tuggar" på saker och ting?

94. Känner du dig ibland tvungen att upprepa någon intressant sak eller vana?

95. Påverkas dina intressen och aktiviteter till viss del av någon annans?

96. Avvisar du ansvar därför att du tvivlar på din duglighet när det gäller att gå iland med det?

97. Är du partisk till förmån för din egen skola, universitet, klubb, grupp etc.?

98. Om du har en meningsskiljaktighet, tycker du lika bra om personen efteråt?

99. Om du invaderade ett annat land, skulle du känna sympati för vapenvägrarna i det landet?

100. Är ditt ansiktsuttryck snarare skiftande än orörligt?

101. Kan du ha en stabiliserande inverkan när andra blir panikslagna?

102. Skulle det krävas en kraftansträngning från din sida att tänka på självmord?

103. Får du någonsin en enstaka tanke som hänger kvar i dagar?

104. När du har en åsikt, kan du helt enkelt bara uttrycka den utan att du behöver ange hur du kom fram till den?

105. Äter du långsamt?

106. Anser du att du har en energisk inställning till livet?

107. Är du vetenskaplig i ditt tänkande?

108. Är du svår att göra till lags?

109. Skulle du stanna och ta reda på om en person behövde hjälp även om han eller hon inte direkt hade bett om det?

110. När du går förbi ett vackert barn, undviker du att visa intresse hellre än att se på och le åt det?

111. Betalar du dina skulder och håller dina löften när det är möjligt?

112. Är det sällan ett mindre misslyckande från din sida besvärar dig?

113. Sover du gott?

114. Har du ibland en känsla att du pratar för mycket?

115. Föredrar du att välj en passiv roll i en klubb eller organisation som du tillhör?

116. Försöker du hellre få igenom din egen vilja än att vara benägen att ge efter för andras önskningar?

117. Är din åsikt påverkad av att du ser på saker och ting utifrån din egen utbildnings-, erfarenhets- eller yrkesståndpunkt?

118. Kritiserar du vanligen en film eller en föreställning som du ser eller bok som du läser?

119. Skulle du använda kroppsaga på ett tioårigt barn om det vägrade lyda dig?

120. Ler du mycket?

121. Gör du ofta taktlösa misstag?

122. Dröjer du i minnet kvar vid sjukdom eller plågor en tid efteråt?

123. Blir du någonsin störd av vindens ljud eller "knäppningar" i väggarna?

124. Känner du dig mycket illa till mods i oordnad miljö?

125. Förutsatt att avståndet inte var för stort skulle du fortfarande föredra att åka framför att gå?

126. Försöker du omvända andra till dina idéer angående åtskilliga ämnen som du inte är expert på?

127. Är personliga intressen ur stånd att styra dig från sunda beslut?

128. Blir du frustrerad av att inte kunna göra något snarare än att finna en ersättningsaktivitet eller metod?

129. Har du tagit mer än ett lån som du blev övertalad att göra mot din vilja och som aldrig återbetalades?

130. När du berättar någon rolig händelse, kan du då lätt härma gesterna och sättet att tala i den ursprungliga händelsen?

131. Vidtar du ofta åtgärder även om du vet att ditt goda omdöme skulle säga annorlunda?

132. Känner du dig ofta deprimerad?

133. Är du medveten om några vanemässiga kroppsrörelser hos dig själv, som t.ex. att dra i håret, öronen, näsan eller liknande?

134. Besvärar oordning dig så mycket att du känner att du måste vidta omedelbara och kraftiga åtgärder mot den?

135. Blir du ibland ganska upplivad?

136. Kan du lätt acceptera ett nederlag utan att behöva "svälja förtreten"?

137. Kan du se saker från någon annans synpunkt när du vill det?

138. Uttrycker du sällan ditt missnöje?

139. Är du för åtskillnad på grund av hudfärg och klasskillnad?

140. Skulle du föredra att vara tillsammans med vuxna hela tiden än med barn en del av tiden?

141. Kan du snabbt anpassa dig till nya förhållanden och situationer även om de kanske är besvärliga?

142. Är du ibland totalt ur stånd att förstå sakers rätta natur?

143. Får en del ljud det att "isa i tänderna" på dig?

144. Arbetar du i "spurter", är jämförelsevis overksam och sedan våldsamt verksam under ett par dagar?

145. Går du ofta och lägger dig sent?

146. Är du besvärad av det antal ofullbordade saker du har på gång?

147. När du röstar, studerar du då kandidaterna och tvistefrågorna snarare än att rösta på samma parti utan vidare?

148. Tar du i beaktande de bästa sidorna hos de flesta människor och talar sällan förringande om dem?

149. Gör andras "små svagheter" dig otålig?

150. Tycker människor om att vara i ditt sällskap?

151. Utför du vanligtvis uppgifter snabbt och systematiskt?

152. Har du ganska lätt för att skratta och le?

153. Irriterar barn dig?

154. Kan du lugnt se en annan arbeta utan att känna att du måste insistera på att hjälpa till när han/hon hellre vill göra det själv?

155. Är du mindre pratsam än dina kamrater?

156. Är du tydlig och bestämd i röst och uppträdande?

157. Lägger du alltför stor vikt vid dina egna intressen och kunskapsområden i jämförelse med andras intressen och kunskapsområden?

158. Misstänker du att någon inte tycker om dig och kritiserar dig för andra?

159. Skulle du hellre hjälpa en medresenär än att överlämna det åt dem som är i tjänst?

160. Är du hjärtlig endast mot nära vänner om du alls är det?

161. Återgår du fort till ditt normala jag snarare än att för en tid vara upprörd efter att ha sett en tragisk film eller teaterföreställning?

162. Får någon underlägsenhet dig att känna dig sorgsen?

163. Är det lätt för dig att "koppla av"?

164. När du verkligen vill göra någonting, känner du att dina önskningar är överlägsna allt motstånd?

165. Försöker du "sätta igång med saker och ting i ditt område"?

166. Känner du dig övertygad om riktigheten i dina åsikter när du befinner dig i en tvist som inte berör de ämnen du är expert på?

167. Finner du det förargligt att få kritik även om den är berättigad och skulle kunna vara nyttig för dig?

168. Efter att ha avslutat en dispyt, fortsätter du att känna dig missnöjd ett tag?

169. Skulle du stå bredvid och underlåta att skydda ett djur från onödigt lidande?

170. Ger du en kyss, kram, dunk i ryggen eller visar tydligt på annat sätt glädje över att möta vänner som du inte sett på ett tag, snarare än att bara vara artig?

171. Tycker du det är svårt att sätta igång med en uppgift som behöver göras?

172. Är tanken på döden, eller till och med påminnelser om döden motbjudande för dig?

173. Blir du ibland så rädd eller ängslig att du får kroppsliga reaktioner?

174. Finner du dig själv att ha "tusen saker att göra på en gång"?

175. Skulle någon annan kunna anse att du verkligen var aktiv?

176. Är din uppfattning om dina förmågor lägre än det verkliga förhållandet ger anledning till?

177. Styrs ditt omdöme mycket av dina känslor?

178. Om du förlorar en sak tänker du då att "någon måste ha stulit eller förlagt den"?

179. Är du emot "systemet med villkorlig dom" för brottslingar?

180. Är du vänlig i röst, hållning och uttryckssätt?

181. "Står du emot" bra i svåra situationer?

182. Känner du dig upprörd över krigsoffers och politiska flyktingars öde?

183. Använder du mycket tid till att oroa dig i onödan?

184. Tycks livet vara ganska vagt och overkligt för dig?

185. Kommer du ofta på dig själv med att vänta på att något skall hända istället för att göra något?

186. Om du trodde att någon var misstänksam mot dig och dina handlingar, skulle du ta upp det med den personen hellre än att låta han/hon själva reda ut det?

187. Har du svårt att förstå hur det kommer sig att den andra personen i en meningsskiljaktighet inte kan se din sida av saken och därigenom samtycka?

188. Använder du mycket lite, om alls någon, tid till att knorra över dina arbetsförhållanden?

189. Är du vanligtvis sanningsenlig mot andra?

190. Vänder sig människor, som du blott och bart är bekant med, till dig för att få hjälp eller råd i personliga svårigheter?

191. Spenderar du alltför frikostigt i förhållande till din inkomst?

192. Känner du ibland att du har åldern emot dig (för ung eller för gammal)?

193. Kan du ta en "beräknad risk" utan alltför mycket oro?

194. Får du perioder då du är dyster och nedstämd snarare än att du är på ungefär samma nivå?

195. "Kör" andra med dig?

196. Är du benägen att dölja dina känslor?

197. Är du överseende mot dina vänner i fall där du kanske skulle döma andra hårdare?

198. Blir du ofta förfärad över andras handlingar och kan inte förstå deras falskhet och dumhet?

199. Om du var inblandad i en obetydlig bilolycka skulle du verkligen besvära dig med att en eventuell skada du orsakade blev gottgjord?

200. Anser du att du har många tillgivna vänner?

Email: info@silhouet.co.uk

Telephone: 01892 665777

Mobile: 07894 272611


Silhouet is owned by Choice Analysis Ltd.

© Silhouet.co.uk